4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 1. GRUP YEDEKTEN ÇAĞRILANLARIN EVRAK TESLİMİ VE GÖREVE BAŞLAMASI HAKKINDA DUYURU (15.03.2023-21.03.2023)

Başvuru Yapılamaz

Son Başvuru Tarihi: 21.03.2023

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 Tarihli Resmi Gazete ’de 26566 sayı ile yayımlanan esasların Ek-2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere 4/B Sözleşmeli Personeli pozisyonlarına asil olarak yerleşen adaylardan başvuruda bulunmayanların yerine aşağıdaki listede adı ve soyadı belirtilen adayların asil listeye alınarak çağrılması uygun görülmüştür.

                Asil listeye alınan adaylar  21 Mart 2023 Salı günü mesai bitimine kadar aşağıda yazılı belgelerle birlikte, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru evraklarını teslim edenler yapılacak arşiv araştırmasını müteakip, sözleşmeleri yapılarak göreve başlatılacaktır.

 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olduğundan ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. 15.03.2023

İSTENEN BELGELER:

1- Başvuru Formu (İndirmek için tıklayınız)

2- Mezuniyet Belgesi (e-devlet üzerinden indirilen belge veya diplomanın onaylı sureti teslim edilecektir. Yurtdışı mezuniyeti olanlar Sağlık Bakanlığı onaylı diplomayı fotokopisiyle birlikte yanında bulunduracaktır.)

3- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastanelerinden alınacaktır.)

4- 1 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 

5- 2 Adet Fotoğraf  (Kılık-Kıyafet Yönetmeliğine uygun ve son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)

6- SGK Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden “barkodlu belge oluştur” kısmından oluşturulan belgenin son sayfasında; staj yapılan ve/veya çalışılan birimlerin isim listesinin bulunduğu veriler de (son sayfada yer alıyor) yer alacaktır.)

7- Mal Bildirim Beyannamesi  (beyanname 2 sayfa olup tek sayfa olarak (arkalı – önlü) çıktı alındıktan sonra el yazısı ile doldurulacaktır.)

8- Erkek Adaylar İçin Askerlik Belgesi (Tecilli olan adaylar e-devlet üzerinden alınan belgeyi, askerliğini yapmış olanlar adaylar ise askerlik sürelerini gösteren terhis belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.)

9- Adli Sicil Belgesi  (e-devlet üzerinden alınan belge.)

10- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (İndirmek için tıklayınız)

11- 2022 KPSS Sonuç Belgesi (ÖSYM’den alınan belge.)

12- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 nüsha) (İndirmek için tıklayınız.)(Form bilgisayar ortamında doldurulacaktır (el yazısı ile doldurulmayacaktır),  excel ortamında doldurulan formun yine excel hali personelilan@firat.edu.tr e-mail adresine gönderilecektir. Son olarak 3 nüsha çıktı alındıktan sonra belirtilen bölüme fotoğraf yapıştırılacaktır.

 

 

F.Ü. 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 1. GRUP YEDEKTEN ÇAĞRILANLAR LİSTESİ

Sıra

POZİSYON

TC KİMLİK NO

ADI SOYADI

PUAN

SONUÇ DURUM

AÇIKLAMA

1

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

182******38

BAR***  KOP***

71,61675

1. Yedek

ÇAĞRILDI

2

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

167******56

KAR******  AKS**

71,60262

2. Yedek

ÇAĞRILDI

3

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

269******76

GÖK****  DOG*******

71,56616

3. Yedek

ÇAĞRILDI

4

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

275******70

HAY*****  KAY**

71,54841

4. Yedek

ÇAĞRILDI

5

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

209******30

SER****  KAR*****

71,53791

5. Yedek

ÇAĞRILDI

6

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

417******02

HÜS*****  DUM***

71,47187

6. Yedek

ÇAĞRILDI

7

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

679******14

EMR**  ABA**

71,39666

7. Yedek

ÇAĞRILDI

8

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

166******30

MEH**********  UYG***

71,35657

8. Yedek

ÇAĞRILDI

9

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

104******76

HÜL***  KIR******

71,34474

9. Yedek

ÇAĞRILDI

10

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

299******94

MEH*********  TOL*****

71,31879

10. Yedek

ÇAĞRILDI

11

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

649******94

AHM***  ŞİM****

71,29778

11. Yedek

ÇAĞRILDI

12

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

419******70

BUR***  BEY***

71,28691

12. Yedek

ÇAĞRILDI

13

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

671******62

ÜMİ**  DUM***

71,28462

13. Yedek

ÇAĞRILDI

14

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

592******56

KAD***  DUR****

71,28365

14. Yedek

ÇAĞRILDI

15

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

469******12

SUD**  YEŞ*******

71,24949

16. Yedek

ÇAĞRILDI

16

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

112******76

İSR*****  POL***

71,23174

17. Yedek

ÇAĞRILDI

17

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

173******06

ERK***  ŞAH***

71,14928

18. Yedek

ÇAĞRILDI

18

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

284******54

PAK****  ÇEL***

71,0859

19. Yedek

ÇAĞRILDI

19

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

445******36

EBR**  KAZ***

71,0527

20. Yedek

ÇAĞRILDI

20

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

187******18

ELİ**  DEN***

71,03628

21. Yedek

ÇAĞRILDI

21

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

294******04

BUR***  ALT******

71,03133

22. Yedek

ÇAĞRILDI

22

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

653******40

YUS***  AKY****

70,9939

23. Yedek

ÇAĞRILDI

23

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

100******88

ÜMİ**  CAN******

70,98799

24. Yedek

ÇAĞRILDI

24

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

355******18

ABD*********  YIL****

70,98569

25. Yedek

ÇAĞRILDI

25

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

127******14

ESR**  BAR*****

70,97845

26. Yedek

ÇAĞRILDI

26

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

566******34

AHM***  CAY****

70,96336

27. Yedek

ÇAĞRILDI

27

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

453******44

FAT****  DUR****

70,94331

28. Yedek

ÇAĞRILDI

28

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

330******02

AYN***  LEV****

70,93969

29. Yedek

ÇAĞRILDI

29

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

126******34

KAS***  DEM*****

70,92919

30. Yedek

ÇAĞRILDI

30

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

444******38

ZEY****  KAR****

70,92786

31. Yedek

ÇAĞRILDI

31

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

490******12

ŞEY******  TEK***

70,91736

32. Yedek

ÇAĞRILDI

32

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

510******86

ÖZN***  AVÇ***

70,89599

33. Yedek

ÇAĞRILDI

33

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

131******48

EZG**  DEL**

70,84082

34. Yedek

ÇAĞRILDI

34

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

362******68

BUR***  ORT*********

70,8221

35. Yedek

ÇAĞRILDI

35

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

447******58

HAS***  ALD***

70,80073

36. Yedek

ÇAĞRILDI

36

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

408******56

SEV***  GEZ****

70,79482

37. Yedek

ÇAĞRILDI

37

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

120******50

SEV****  PÜR*

70,74653

38. Yedek

ÇAĞRILDI

38

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

184******64

HÜS*****  DEV***

70,74556

39. Yedek

ÇAĞRILDI

39

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

186******28

FAT***  TİY***

70,74423

40. Yedek

ÇAĞRILDI

40

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

100******12

NAZ***  YIL****

70,73373

41. Yedek

ÇAĞRILDI

41

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

406******22

MUH******  BAY***

70,66769

42. Yedek

ÇAĞRILDI

42

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

154******52

İSL***  TOP****

70,6631

43. Yedek

ÇAĞRILDI

43

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

517******36

MER****  BER****

70,61348

44. Yedek

ÇAĞRILDI

44

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

338******12

YUS***  İŞG*****

70,60527

45. Yedek

ÇAĞRILDI

45

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

142******10

ÖZC***  IŞI**

70,59477

46. Yedek

ÇAĞRILDI

46

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

139******74

ESR**  YIL******

70,57702

47. Yedek

ÇAĞRILDI

47

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

516******94

BER****  AĞC**

70,56881

48. Yedek

ÇAĞRILDI

48

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

352******22

MEH****  KAH**********

70,54877

49. Yedek

ÇAĞRILDI

49

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

508******98

HAL**********  YİĞ***

70,54285

50. Yedek

ÇAĞRILDI

50

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

199******76

FIR***  EKM*****

70,51098

51. Yedek

ÇAĞRILDI

51

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

394******72

ORH***  ARĞ***

70,50772

52. Yedek

ÇAĞRILDI

52

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

432******32

BET********  ÇUK*******

70,50772

53. Yedek

ÇAĞRILDI

53

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

166******98

YUS***  YEN******

70,50507

54. Yedek

ÇAĞRILDI

54

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

176******36

MUS*****  ŞAH******

70,49951

55. Yedek

ÇAĞRILDI

55

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

358******82

SID****  GÜR*****

70,49818

56. Yedek

ÇAĞRILDI

56

SAĞLIK TEKNİKERİ/TIBBİ SEKRETER (KADRO KODU-02) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

175******58

MER***  DUM****

76,52705

3. Yedek

ÇAĞRILDI

57

SAĞLIK TEKNİKERİ/TIBBİ SEKRETER (KADRO KODU-02) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

338******88

BUR****  ŞEN*****

76,51912

4. Yedek

ÇAĞRILDI

58

SAĞLIK TEKNİKERİ/TIBBİ SEKRETER (KADRO KODU-02) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

166******40

YAS*****  ÇET******

76,22419

5. Yedek

ÇAĞRILDI

59

SAĞLIK TEKNİKERİ/TIBBİ SEKRETER (KADRO KODU-02) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

366******60

ASL**  SÖN****

75,95869

6. Yedek

ÇAĞRILDI

60

SAĞLIK TEKNİKERİ/TIBBİ SEKRETER (KADRO KODU-02) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

266******38

İBR***********  HAZ***

75,94074

7. Yedek

ÇAĞRILDI

61

SAĞLIK TEKNİKERİ/TIBBİ SEKRETER (KADRO KODU-02) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

112******98

SÜL******  TUR****

75,83179

8. Yedek

ÇAĞRILDI

62

SAĞLIK TEKNİKERİ/TIBBİ SEKRETER (KADRO KODU-02) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

142******06

HÜS*****  AKG***

75,78921

9. Yedek

ÇAĞRILDI

63

TEKNİKER/BİYOMEDİKAL (KADRO KODU-03) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

450******06

ENE*****  KES***

83,42644

1. Yedek

ÇAĞRILDI

64

TEKNİKER/BİLGİSAYAR (KADRO KODU-06) - FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

134******14

EMİ**  GEY******

85,14779

1. Yedek

ÇAĞRILDI

65

TEKNİKER/ELEKTRİK (KADRO KODU-08) - REKTÖRLÜK BİRİMLERİ

101******86

YUS***  GÜZ******

83,46547

1. Yedek

ÇAĞRILDI

66

TEKNİKER/ELEKTRİK (KADRO KODU-08) - REKTÖRLÜK BİRİMLERİ

308******38

MEH****  BUL***

83,25361

2. Yedek

ÇAĞRILDI

67

TEKNİKER/GİYİM (KADRO KODU-11) - REKTÖRLÜK BİRİMLERİ

192******92

ÖZL***  KIL********

73,06765

1. Yedek

ÇAĞRILDI

68

DESTEK PERSONELİ/AŞÇI (KADRO KODU-12) REKTÖRLÜK BİRİMLERİ

583******42

RÜS****  BAK***

77,27637

1. Yedek

ÇAĞRILDI

69

DESTEK PERSONELİ/TEMİZLİK (KADRO KODU-14) REKTÖRLÜK BİRİMLERİ

104******50

ERS***  ŞEN*

83,173

1. Yedek

ÇAĞRILDI

70

DESTEK PERSONELİ/TEMİZLİK (KADRO KODU-14) REKTÖRLÜK BİRİMLERİ

402******10

CAN*  ELG******

83,13155

2. Yedek

ÇAĞRILDI

71

DESTEK PERSONELİ/TEMİZLİK (KADRO KODU-14) REKTÖRLÜK BİRİMLERİ

159******12

MAH****  TOK****

83,09008

3. Yedek

ÇAĞRILDI

72

DESTEK PERSONELİ/TEMİZLİK (KADRO KODU-14) REKTÖRLÜK BİRİMLERİ

226******46

MUH************  BAR***

83,08179

4. Yedek

ÇAĞRILDI

73

DESTEK PERSONELİ/TEMİZLİK (KADRO KODU-14) REKTÖRLÜK BİRİMLERİ

427******98

PER****  ÖZD*****

83,04453

5. Yedek

ÇAĞRILDI

74

DESTEK PERSONELİ/TEMİZLİK (KADRO KODU-14) REKTÖRLÜK BİRİMLERİ

370******42

BAR***  ÇİC*****

83,00308

6. Yedek

ÇAĞRILDI

75

DESTEK PERSONELİ/TEMİZLİK (KADRO KODU-14) REKTÖRLÜK BİRİMLERİ

510******70

YUS***  ARM***

82,86211

7. Yedek

ÇAĞRILDI

76

DESTEK PERSONELİ/TEMİZLİK (KADRO KODU-14) REKTÖRLÜK BİRİMLERİ

425******06

MEH****  ŞEK***

82,85382

8. Yedek

ÇAĞRILDI

77

DESTEK PERSONELİ/TEMİZLİK (KADRO KODU-14) REKTÖRLÜK BİRİMLERİ

101******96

SÜL************  ŞEK***

82,82899

9. Yedek

ÇAĞRILDI

78

DESTEK PERSONELİ/TEMİZLİK (KADRO KODU-14) REKTÖRLÜK BİRİMLERİ

249******18

YUS***  ŞİM****

82,81658

10. Yedek

ÇAĞRILDI

79

DESTEK PERSONELİ/TEMİZLİK (KADRO KODU-14) REKTÖRLÜK BİRİMLERİ

273******06

HAR***  YIL****

82,81238

11. Yedek

ÇAĞRILDI

80

DESTEK PERSONELİ/TEMİZLİK (KADRO KODU-14) REKTÖRLÜK BİRİMLERİ

214******58

ÖME**  AYT*****

82,77925

12. Yedek

ÇAĞRILDI

81

DESTEK PERSONELİ/TEMİZLİK (KADRO KODU-14) REKTÖRLÜK BİRİMLERİ

498******40

YAK***  ECE**

82,64661

13. Yedek

ÇAĞRILDI

82

DESTEK PERSONELİ/TEMİZLİK (KADRO KODU-14) REKTÖRLÜK BİRİMLERİ

487******02

MEH********  YÜC***

82,5886

14. Yedek

ÇAĞRILDI

83

DESTEK PERSONELİ/TEMİZLİK (KADRO KODU-14) REKTÖRLÜK BİRİMLERİ

476******06

ARD********  CAN******

82,56372

15. Yedek

ÇAĞRILDI

84

DESTEK PERSONELİ/TEMİZLİK (KADRO KODU-14) REKTÖRLÜK BİRİMLERİ

614******32

ŞEY***  ŞİM****

82,52641

16. Yedek

ÇAĞRILDI

85

DESTEK PERSONELİ/TEMİZLİK (KADRO KODU-14) REKTÖRLÜK BİRİMLERİ

292******78

SER****  TÜT***

82,38968

17. Yedek

ÇAĞRILDI

86

DESTEK PERSONELİ/TEMİZLİK (KADRO KODU-14) REKTÖRLÜK BİRİMLERİ

173******52

ELİ******  BUL***

82,30893

18. Yedek

ÇAĞRILDI

87

DESTEK PERSONELİ/TEMİZLİK HİZMETLERİ (KADRO KODU-15) - DENEYSEL HAYVANLAR ARŞ. MERK. MÜD. / ERKEK

210******22

ABD**********  VUR****

80,02728

1. Yedek

ÇAĞRILDI

88

DESTEK PERSONELİ/TEMİZLİK HİZMETLERİ (KADRO KODU-15) - DENEYSEL HAYVANLAR ARŞ. MERK. MÜD. / ERKEK

158******78

SAM***  BAĞ******

79,98165

2. Yedek

ÇAĞRILDI

89

DESTEK PERSONELİ/TEMİZLİK HİZMETLERİ (KADRO KODU-16) - KARAKOÇAN KIZ ÖĞRENCİ YURDU / KADIN

374******20

ZÜL*****  YIL****

85,19552

1. Yedek

ÇAĞRILDI

90

DESTEK PERSONELİ/HASTA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ (KADRO KODU-17) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

481******62

HUL****  YÜC***

75,8122

1. Yedek

ÇAĞRILDI

91

DESTEK PERSONELİ/HASTA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ (KADRO KODU-17) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

315******92

MUS*****  TÜR**

75,65395

2. Yedek

ÇAĞRILDI

92

DESTEK PERSONELİ/HASTA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ (KADRO KODU-17) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

154******50

BER***  BAĞ***

75,50546

3. Yedek

ÇAĞRILDI

93

DESTEK PERSONELİ/HASTA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ (KADRO KODU-17) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

710******18

KAM*****  ÇEL***

75,15322

4. Yedek

ÇAĞRILDI

94

DESTEK PERSONELİ/HASTA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ (KADRO KODU-17) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

125******12

MUS*****  KAH********

74,97914

5. Yedek

ÇAĞRILDI

95

DESTEK PERSONELİ/HASTA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ (KADRO KODU-17) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

284******06

HÜS*****  DEM*********

74,89626

6. Yedek

ÇAĞRILDI

96

DESTEK PERSONELİ/HASTA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ (KADRO KODU-17) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

313******78

MUS*****  TAŞ******

74,82996

7. Yedek

ÇAĞRILDI

97

DESTEK PERSONELİ/HASTA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ (KADRO KODU-17) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

141******38

MER**  BUL******

74,79679

8. Yedek

ÇAĞRILDI

98

DESTEK PERSONELİ/HASTA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ (KADRO KODU-17) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

101******20

BAR***  AZK***

74,73464

9. Yedek

ÇAĞRILDI

99

DESTEK PERSONELİ/HASTA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ (KADRO KODU-17) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

101******26

İSM********  BOZ******

74,63928

10. Yedek

ÇAĞRILDI

100

DESTEK PERSONELİ/HASTA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ (KADRO KODU-17) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

355******12

KEM***  DOĞ***

74,57713

11. Yedek

ÇAĞRILDI

101

DESTEK PERSONELİ/HASTA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ (KADRO KODU-18) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

100******56

SED******  AKD***

81,28717

1. Yedek

ÇAĞRILDI

102

DESTEK PERSONELİ/HASTA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ (KADRO KODU-18) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

365******14

BÜŞ***  CÜC**

81,17941

2. Yedek

ÇAĞRILDI

103

DESTEK PERSONELİ/HASTA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ (KADRO KODU-18) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

402******90

GÜL******  KÖM*****

80,99295

3. Yedek

ÇAĞRILDI