EVRAK TESLİMİ - ECZACI (FÜ-01) POZİSYONUNA YERLEŞEN ADAYLARIN EVRAK TESLİMİ DUYURUSU

Başvuru Yapılamaz

Son Başvuru Tarihi: 10.09.2020

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

            Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 Tarihli Resmi Gazete ’de 26566 sayı ile yayımlanan esasların Ek-2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastanesinde istihdam edilmek üzere FÜ-01 kadro kodlu Eczacı pozisyonuna başvuran adaylardan sözlü sınava girmeye hak kazananların sınavı 26.08.2020 tarihinde saat 10.00’da Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik toplantı salonunda yapılmış olup, asil ve yedek adayların listesi çıkarılmıştır.

               Asil olarak yerleşmeye hak kazanan adaylar 10 Eylül 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar aşağıda yazılı belgeleri http://personelilan.firat.edu.tr online başvuru sisteminden ilgili alana yükleyerek, sözleşmeleri yapılmak üzere Üniversite Hastanesi Başhekimliği Personel Birimine başvuracaktır. (Sisteme yüklenen evrakların asılları sözleşme esnasında anılan birime teslim edilecektir.) Sözleşme yapan adaylar hemen göreve başlatılacaktır.

             Belirtilen süre içerisinde atanma hakkı kazanan adayların sisteme evraklarını yüklememesi, feragat etmesi veya ilgilinin aranan şartları taşımadığının sonradan tespit edilmesi halinde yerlerine yedekleri, sırasıyla çağrılacaktır. Yedekten çağrılacakların listesi periyodlar halinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından (http://personel.db.firat.edu.tr) ilan edilecek, ilgililere elektronik ortamda (e-mail veya telefon) bilgilendirme yapılacaktır.

Not 1: Sonuç listesinde sadece asil ve yedek olarak sıralamaya girenlerin bilgileri yayımlanmış olup, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği diğer adayların bilgileri yayımlanmamıştır. Sıralamaya giremeyen veya başvurusu reddedilen adaylar e-devlet şifreleri ile sisteme girerek (http://personelilan.firat.edu.tr) durumlarını görüntüleyebilecektir.

Not 2: İlanımız gereği sistemde başvurularını tamamlamayanların başvuruları geçersiz sayılmıştır.

Not 3: Listede asil veya yedek olarak sıralamaya giren adaylardan sonuçlar ilan edildikten sonra herhangi bir sebeple başvurularından feragat etmek isteyenler, e-devlet şifreleri ile sisteme girip “feragat ediyorum” tuşuna basarak başvurusundan feragat edebilecektir. (Yapılan feragat işlemi geri alınamaz.)

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olduğundan ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

 

İSTENEN BELGELER:

1- Başvuru Formu

2- Başvuru Dilekçesi

3- Mezuniyet Belgesi (e-devlet üzerinden indirilen belge sisteme yüklenecektir.)

4- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmadığına dair Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Hekimlerinden alınacak Sağlık Raporu (Özel veya Kamu Hastanelerinden alınabilir.)

5- Nüfus Cüzdan Fotokopisi, (Arkalı önlü tek pdf dosyası olacak şekilde taranarak sisteme yüklenecektir.)

6- Fotoğraf  (Kılık-Kıyafet Yönetmeliğine uygun ve son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf .jpeg formatında sisteme yüklenecektir.)

7- SGK Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden indirilen belge sisteme yüklenecektir.)

8- Mal Bildirim Beyannamesi  (Tek bir A4 kâğıdında olacak şekilde, arkalı – önlü çıktı alındıktan sonra el yazısı ile doldurulup imzalandıktan sonra arkalı önlü tek pdf dosyası olacak şekilde taranarak sisteme yüklenecektir.)

9- Erkek Adaylar İçin Askerlik Belgesi (e-devlet üzerinden indirilen belge sisteme yüklenecektir.)

10- Adli Sicil Belgesi  (e-devlet üzerinden indirilen belge sisteme yüklenecektir.)

11-  Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

12-  2018 KPSS Sonuç Belgesi (ÖSYM den alınan karekodlu belge yüklenecektir.)

Not: Belgelerin asılları sözleşme esnasında Üniversite Hastanesi Başhekimliği, Personel Birimine teslim edilecektir.

Bilgi İçin Telefon No: 0424 237 00 00

Dahili No: 3017-3089

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

ECZACI (KADRO KODU FÜ-1)
Pozisyon Şartları
Pozisyon Gereklilikleri
Başvuru Formu
Başvuru Dilekçesi
Mezuniyet Belgesi
Sağlık Raporu (TH)
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Fotoğraf
SGK Hizmet Dökümü
Mal bildirim beyannamesi
Adli Sicil Belgesi
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
YABANCI DİL BELGESİ
Bu pozisyon için belge yükleme işlemi yapamazsınız. TC Kimlik numaranız kabul edilen adaylar listesinde bulunmamaktadır.