4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 9. GRUP YEDEKTEN ÇAĞRILANLARIN EVRAK TESLİMİ VE GÖREVE BAŞLAMASI HAKKINDA DUYURU (24.05.2023-31.05.2023)

Başvuru Yapılamaz

Son Başvuru Tarihi: 31.05.2023

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 Tarihli Resmi Gazete ’de 26566 sayı ile yayımlanan esasların Ek-2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere 4/B Sözleşmeli Personeli pozisyonlarına asil olarak yerleşen adaylardan başvuruda bulunmayanların yerine aşağıdaki listede adı ve soyadı belirtilen adayların asil listeye alınarak çağrılması uygun görülmüştür.

                Asil listeye alınan adaylar 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar aşağıda yazılı belgelerle birlikte, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar evrak isimlerinin yanında bulunan açıklamalara dikkat ederek başvurularını yapacaktır. Başvuru evraklarını teslim edenler yapılacak arşiv araştırmasını müteakip sözleşmeleri yapılarak göreve başlatılacaktır.

 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olduğundan ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. 24.05.2023

İSTENEN BELGELER:

1- Başvuru Formu (İndirmek için tıklayınız)

2- Mezuniyet Belgesi (e-devlet üzerinden indirilen belge veya diplomanın onaylı sureti teslim edilecektir. Yurtdışı mezuniyeti olanlar Sağlık Bakanlığı onaylı diplomayı fotokopisiyle birlikte yanında bulunduracaktır.)

3- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastanelerinden alınacaktır.)

4- 1 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 

5- 2 Adet Fotoğraf  (Kılık-Kıyafet Yönetmeliğine uygun ve son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)

6- SGK Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden “barkodlu belge oluştur” kısmından oluşturulan belgenin son sayfasında; staj yapılan ve/veya çalışılan birimlerin isim listesinin bulunduğu veriler de (son sayfada yer alıyor) yer alacaktır.)

7- Mal Bildirim Beyannamesi  (beyanname 2 sayfa olup tek sayfa olarak (arkalı – önlü) çıktı alındıktan sonra el yazısı ile doldurulacaktır.)

8- Erkek Adaylar İçin Askerlik Belgesi (Tecilli olan adaylar e-devlet üzerinden alınan belgeyi, askerliğini yapmış olanlar adaylar ise askerlik sürelerini gösteren terhis belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.)

9- Adli Sicil Belgesi  (e-devlet üzerinden alınan belge.)

10- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (İndirmek için tıklayınız)

11- 2022 KPSS Sonuç Belgesi (ÖSYM’den alınan belge.)

12- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 nüsha) (İndirmek için tıklayınız.)(Form bilgisayar ortamında doldurulacaktır (el yazısı ile doldurulmayacak ve fotoğraf yapıştırılmayacaktır.),  excel ortamında doldurulan formun 3 nüsha çıktısı alınacaktır. Evrak teslimine gelinmeden önce; Doldurulan bu formun excel hali (imzasız ve fotoğrafsız hali) personelilan@firat.edu.tr e-mail adresine gönderilecektir.

F.Ü. 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 9. GRUP YEDEKTEN ÇAĞRILANLAR LİSTESİ

Sıra

POZİSYON

TC KİMLİK NO

ADI SOYADI

PUAN

SONUÇ DURUM

AÇIKLAMA

 

1

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

128******82

HAS***********  SİL*

69,29487

157. Yedek

ÇAĞRILDI

 

2

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

248******10

HAK***  CUR****

69,29354

158. Yedek

ÇAĞRILDI

 

3

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

359******46

HAN****  KOR*****

69,28666

159. Yedek

ÇAĞRILDI

 

4

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

293******84

ABD********  ARD*****

69,28533

160. Yedek

ÇAĞRILDI

 

5

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

188******94

BÜŞ***  DUM********

69,28304

161. Yedek

ÇAĞRILDI

 

6

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

269******44

MEH********  AKÇ******

69,28304

162. Yedek

ÇAĞRILDI

 

7

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

391******70

YUN********  MAN****

69,28074

163. Yedek

ÇAĞRILDI

 

8

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

533******84

NES****  ADA**

69,27024

164. Yedek

ÇAĞRILDI

 

9

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

112******18

KEV****  ÇOL***

69,26891

165. Yedek

ÇAĞRILDI

 

10

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

544******46

ZEY****  ATE**

69,25116

166. Yedek

ÇAĞRILDI

 

11

(KADRO KODU-14) REKTÖRLÜK BİRİMLERİ DESTEK PERSONELİ/TEMİZLİK HİZMETLERİ

146******76

FER****  GÜZ***

81,56905

47. Yedek

ÇAĞRILDI

 

12

(KADRO KODU-14) REKTÖRLÜK BİRİMLERİ DESTEK PERSONELİ/TEMİZLİK HİZMETLERİ

101******64

EMİ**  ÇIK*****

81,55661

48. Yedek

ÇAĞRILDI

 

13

(KADRO KODU-17) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ DESTEK PERSONELİ/HASTA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ (ERKEK)

455******68

EMR**  KAV***

72,48823

38. Yedek

ÇAĞRILDI

 

14

(KADRO KODU-17) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ DESTEK PERSONELİ/HASTA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ (ERKEK)

265******98

SAL***  BOZ*****

72,48409

39. Yedek

ÇAĞRILDI

 

15

(KADRO KODU-18) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ DESTEK PERSONELİ/HASTA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ (KADIN)

305******10

ELİ******  ARS****

78,94136

11. Yedek

ÇAĞRILDI