4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 3. GRUP YEDEKTEN ÇAĞRILANLARIN EVRAK TESLİMİ VE GÖREVE BAŞLAMASI HAKKINDA DUYURU (09.06.2021-23.06.2021)

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 Tarihli Resmi Gazete ’de 26566 sayı ile yayımlanan esasların Ek-2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesi ve Deneysel Araştırmalar Merkezinde istihdam edilmek üzere 4/B Sözleşmeli Sağlık Personeli pozisyonlarına müracaatlar alınmış olup, asıl adaylardan başvuruda bulunmayanların yerine aşağıdaki listede adı ve soyadı belirtilen yedek adayların çağrılması uygun görülmüştür.

 Yerleştirilen adayların 23 Haziran 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar aşağıda yazılı belgelerle birlikte, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru evraklarını teslim edenler, yapılacak Arşiv Araştırması neticesinde göreve başlatılacaktır. Belirtilen süre içerisinde atanma hakkı kazanan adayların atanma başvurusu yapmaması, feragat etmesi veya ilgilinin aranan şartları taşımadığının sonradan tespit edilmesi halinde yerlerine yedekleri sırasıyla çağrılacaktır. Yedekten çağrılacakların listesi periyodlar halinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından (http://personel.db.firat.edu.tr) ilan edilecek, ilgililere elektronik ortamda (e-mail/telefon) bilgilendirme yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olduğundan ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. 09.06.2021

 

İSTENEN BELGELER:

1- Başvuru Formu (İndirmek için tıklayınız)

2- Mezuniyet Belgesi (e-devlet üzerinden indirilen belge veya diplomanın onaylı sureti teslim edilecektir. Yurtdışı mezuniyeti olanlar Sağlık Bakanlığı onaylı diplomayı fotokopisiyle birlikte yanında bulunduracaktır.)

3- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastanelerinden alınacaktır.)

4- 1 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 

5- 2 Adet Fotoğraf  (Kılık-Kıyafet Yönetmeliğine uygun ve son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)

6- SGK Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden “barkodlu belge oluştur” kısmından oluşturulan belgenin son sayfasında; staj yapılan ve/veya çalışılan birimlerin isim listesinin bulunduğu veriler de yer alacaktır.)

7- Mal Bildirim Beyannamesi  (Arkalı – önlü çıktı alındıktan sonra el yazısı ile doldurulacaktır.)

8- Erkek Adaylar İçin Askerlik Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belge de getirilebilir.)

9- Adli Sicil Belgesi  (e-devlet üzerinden alınan belge.)

10- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (İndirmek için tıklayınız)

11- 2020 KPSS Sonuç Belgesi (ÖSYM’den alınan belge)

12- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 nüsha) (İndirmek için lütfen tıklayın)(Form bilgisayar ortamında doldurulup, 3 nüsha çıktı alındıktan sonra belirtilen bölüme fotoğraf yapıştırılarak, tüm nüshalar imzalanacaktır. Ayrıca formun excel formatında doldurulmuş imzasız hali elektronik ortamda personelilan@firat.edu.tr e-mail adresine gönderilecektir.) 

 

 

 

 

F.Ü. 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 3. GRUP YEDEKTEN ÇAĞRILANLAR LİSTESİ

Sıra

POZİSYON

TC KİMLİK NO

ADI SOYADI

PUAN

SONUÇ DURUM

AÇIKLAMA

1

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-02)

455******28

OĞU**  ALT******

65,74002

56. Yedek

ÇAĞRILDI

2

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-02)

368******66

ŞÜK****  AKY***

65,70439

57. Yedek

ÇAĞRILDI

3

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-02)

444******66

ABD*********  ÇET*******

65,63785

58. Yedek

ÇAĞRILDI

4

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-02)

321******62

MUS*****  ŞİM****

65,60690

59. Yedek

ÇAĞRILDI

5

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-02)

103******32

ÖZL***  GÜN******

65,59659

60. Yedek

ÇAĞRILDI

6

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-02)

215******06

EMİ*****  KÖK***

65,43348

61. Yedek

ÇAĞRILDI

7

HEMŞİRE/LİSANS (KADRO KODU-02)

142******32

SEL***  BAY****

65,39599

62. Yedek

ÇAĞRILDI

8

HEMŞİRE/LİSE (KADRO KODU-03)

277******18

GÜL****  SAR******

83,14015

43. Yedek

ÇAĞRILDI

9

HEMŞİRE/LİSE (KADRO KODU-03)

263******98

AYB****  ŞAH***

83,12324

44. Yedek

ÇAĞRILDI

10

HEMŞİRE/LİSE (KADRO KODU-03)

304******26

ŞİL***  ÇEL***

83,10502

45. Yedek

ÇAĞRILDI

11

 HEMŞİRE/LİSE (KADRO KODU-03)

182******62

AYD******  SİY******

83,10369

46. Yedek

ÇAĞRILDI

12

HEMŞİRE/LİSE (KADRO KODU-03)

117******18

YAS***** PIR*** KIY***

83,08983

47. Yedek

ÇAĞRILDI

13

HEMŞİRE/LİSE (KADRO KODU-03)

535******96

ZEH***  ÇOL***

83,08850

48. Yedek

ÇAĞRILDI

14

HEMŞİRE/LİSE (KADRO KODU-03)

215******22

SAL***  YAR****

83,08375

49. Yedek

ÇAĞRILDI

15

HEMŞİRE/LİSE (KADRO KODU-03)

403******90

SEF**  ÇEL***

83,06077

50. Yedek

ÇAĞRILDI

16

DİĞER SAĞL.PERS./DİL VE KON.TRP. (KADRO KODU-13)

487******36

MUS*****  SAĞ***

61,26008

3. Yedek

ÇAĞRILDI

NOT:

Yedek sırasında feragat edenler listeden çıkarılmıştır.