4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 1. GRUP YEDEKTEN ÇAĞRILANLARIN EVRAK TESLİMİ VE GÖREVE BAŞLAMASI HAKKINDA DUYURU (04.01.2022-18.01.2022)

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 Tarihli Resmi Gazete ’de 26566 sayı ile yayımlanan esasların Ek-2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere 4/B Sözleşmeli Personel pozisyonlarına müracaatlar alınmış olup, asıl adaylardan başvuruda bulunmayanların yerine aşağıdaki listede adı ve soyadı belirtilen yedek adayların çağrılması uygun görülmüştür.

 Yerleştirilen adayların 18 Ocak 2022 Salı günü mesai bitimine kadar aşağıda yazılı belgelerle birlikte, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru evraklarını teslim edenler, yapılacak Arşiv Araştırması neticesinde göreve başlatılacaktır. Belirtilen süre içerisinde atanma hakkı kazanan adayların atanma başvurusu yapmaması, feragat etmesi veya ilgilinin aranan şartları taşımadığının sonradan tespit edilmesi halinde yerlerine yedekleri sırasıyla çağrılacaktır. Yedekten çağrılacakların listesi Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından (http://personel.dab.firat.edu.tr/) ve http://personelilan.firat.edu.tr online başvuru ekranından ilan edilerek e-mail veya sms yoluyla ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olduğundan ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. 04.01.2022

 

İSTENEN BELGELER:

1- Başvuru Formu (İndirmek için tıklayınız)

2- Mezuniyet Belgesi (e-devlet üzerinden indirilen belge veya diplomanın onaylı sureti teslim edilecektir. Yurtdışı mezuniyeti olanlar Sağlık Bakanlığı onaylı diplomayı fotokopisiyle birlikte yanında bulunduracaktır.)

3- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastanelerinden alınacaktır.)

4- 1 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 

5- 2 Adet Fotoğraf  (Kılık-Kıyafet Yönetmeliğine uygun ve son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)

6- SGK Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden “barkodlu belge oluştur” kısmından oluşturulan belgenin son sayfasında; staj yapılan ve/veya çalışılan birimlerin isim listesinin bulunduğu veriler de yer alacaktır.)

7- Mal Bildirim Beyannamesi  (Arkalı – önlü çıktı alındıktan sonra el yazısı ile doldurulacaktır.)

8- Erkek Adaylar İçin Askerlik Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belge de getirilebilir.)

9- Adli Sicil Belgesi  (e-devlet üzerinden alınan belge.)

10- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (İndirmek için tıklayınız)

11- 2020 KPSS Sonuç Belgesi (ÖSYM’den alınan belge.)

12- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 nüsha) (İndirmek için tıklayınız.)(Form bilgisayar ortamında doldurulup, 3 nüsha çıktı alındıktan sonra belirtilen bölüme fotoğraf yapıştırılarak, tüm nüshalar imzalanacaktırAyrıca formun Excel formatında doldurulmuş imzasız hali elektronik ortamda personelilan@firat.edu.tr e-mail adresine gönderilecektir.)

 

F.Ü. 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 1. GRUP YEDEKTEN ÇAĞRILANLAR LİSTESİ

Sıra

POZİSYON

TC KİMLİK NO

ADI SOYADI

PUAN

SONUÇ DURUM

AÇIKLAMA

1

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

627******82

RAM*****  KIL***

70,67367

1. YEDEK

ÇAĞRILDI

2

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

446******40

FAT***  DAY***

70,63618

2. YEDEK

ÇAĞRILDI

3

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

111******56

ELİ**  ÇİÇ***

70,57056

3. YEDEK

ÇAĞRILDI

4

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

380******48

REY****  BAR****

70,57056

4. YEDEK

ÇAĞRILDI

5

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

126******32

OZA********  GER***

70,55744

5. YEDEK

ÇAĞRILDI

6

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

174******18

AHM***  YIL****

70,53025

6. YEDEK

ÇAĞRILDI

7

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

401******26

NAZ******  KOP***

70,52839

7. YEDEK

ÇAĞRILDI

8

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

375******36

UĞU**  KAN***

70,51713

8. YEDEK

ÇAĞRILDI

9

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

161******72

BEY****  ÇAK***

70,489

9. YEDEK

ÇAĞRILDI

10

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

552******14

SEV***  AKY***

70,48432

10. YEDEK

ÇAĞRILDI

11

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

270******66

SUS***  TAY****

70,48056

11. YEDEK

ÇAĞRILDI

12

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

401******14

ÖZG**  LAÇ***

70,38869

12. YEDEK

ÇAĞRILDI

13

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

355******34

SON****  TAN*

70,22653

13. YEDEK

ÇAĞRILDI

14

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

204******00

MUR***  BİL****

70,20778

14. YEDEK

ÇAĞRILDI

15

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

117******48

CAH***  YIL****

70,18341

15. YEDEK

ÇAĞRILDI

16

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

314******62

VEY****  BAR****

70,15622

16. YEDEK

ÇAĞRILDI

17

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

209******30

MEH***** ALİ* AYD*****

70,15622

17. YEDEK

ÇAĞRILDI

18

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

384******46

MER**** ASL** AKK***

70,04185

18. YEDEK

ÇAĞRILDI

19

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

103******52

ZER****  ÖLÇ********

70,0306

19. YEDEK

ÇAĞRILDI

20

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

128******30

ŞEH***** BER*** SAS**

70,02216

20. YEDEK

ÇAĞRILDI

21

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

580******06

FAT**** MEH**** ÖZT****

69,96029

21. YEDEK

ÇAĞRILDI

22

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

218******26

YIL****  ÖKS***

69,92656

22. YEDEK

ÇAĞRILDI

23

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

631******72

ABD******* GİN*** BAK***

69,80094

23. YEDEK

ÇAĞRILDI

24

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

207******48

OZA*** DOĞ***** BUD***

69,79812

24. YEDEK

ÇAĞRILDI

25

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

445******38

BED****  GÜN***

69,78782

25. YEDEK

ÇAĞRILDI

26

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

476******00

ESM**  AKK*****

69,78219

26. YEDEK

ÇAĞRILDI

27

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

185******08

REY****  GÜL******

69,77656

27. YEDEK

ÇAĞRILDI

28

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

114******82

KAJ***  ÖZT****

69,70721

28. YEDEK

ÇAĞRILDI

29

(KADRO KODU-01) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

181******26

ORH***  KÖL**

69,63033

29. YEDEK

ÇAĞRILDI

30

(KADRO KODU-02) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HEMŞİRE/LİSANS

108******18

ERT******  CEY****

73,81124

1. YEDEK

ÇAĞRILDI

31

(KADRO KODU-02) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HEMŞİRE/LİSANS

154******26

DİL***  AKK***

73,67999

2. YEDEK

ÇAĞRILDI

32

(KADRO KODU-02) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HEMŞİRE/LİSANS

173******16

BEY****  GÜL******

72,79881

3. YEDEK

ÇAĞRILDI

33

(KADRO KODU-02) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HEMŞİRE/LİSANS

242******98

MUS**  TÜR*****

72,27573

4. YEDEK

ÇAĞRILDI

34

(KADRO KODU-02) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HEMŞİRE/LİSANS

402******30

BUR***  ELİ*****

72,19699

5. YEDEK

ÇAĞRILDI

35

(KADRO KODU-03) SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI PSİKOLOG/LİSANS

225******50

CAN****  TEL***

88,38815

3. YEDEK

ÇAĞRILDI

36

(KADRO KODU-04) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ SAĞLIK TEKNİKERİ/RÖNTGEN

607******08

ESM**  DEM******

85,677

1. YEDEK

ÇAĞRILDI

37

(KADRO KODU-04) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ SAĞLIK TEKNİKERİ/RÖNTGEN

590******54

MİZ****  ÖZT*****

85,66944

2. YEDEK

ÇAĞRILDI

38

(KADRO KODU-04) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ SAĞLIK TEKNİKERİ/RÖNTGEN

342******94

HİL***  ÇAK***

85,61329

3. YEDEK

ÇAĞRILDI

39

(KADRO KODU-04) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ SAĞLIK TEKNİKERİ/RÖNTGEN

123******26

ŞEY*****  ABA**

85,48586

4. YEDEK

ÇAĞRILDI

40

(KADRO KODU-04) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ SAĞLIK TEKNİKERİ/RÖNTGEN

150******24

SEV***  GÜN****

85,45073

5. YEDEK

ÇAĞRILDI

41

(KADRO KODU-05) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SAĞLIK TEKNİKERİ/RÖNTGEN

289******74

MEH****  BOZ*

84,69474

3. YEDEK

ÇAĞRILDI

42

(KADRO KODU-05) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SAĞLIK TEKNİKERİ/RÖNTGEN

164******84

ABU****  GÖR****

84,09376

4. YEDEK

ÇAĞRILDI

43

(KADRO KODU-06) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SAĞLIK TEKNİKERİ/DİŞ PROTEZ

326******64

AHM***  DEM*****

85,38324

1. YEDEK

ÇAĞRILDI

44

(KADRO KODU-06) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SAĞLIK TEKNİKERİ/DİŞ PROTEZ

427******78

VAH****  KAÇ****

84,23186

2. YEDEK

ÇAĞRILDI

45

(KADRO KODU-08) REKTÖRLÜK BİRİMLERİ DESTEK PERSONELİ/TEMİZLİK HİZMETLERİ

701******08

HÜS*****  YIL******

88,0122

1. YEDEK

ÇAĞRILDI

46

(KADRO KODU-08) REKTÖRLÜK BİRİMLERİ DESTEK PERSONELİ/TEMİZLİK HİZMETLERİ

418******24

HAL**** ERC*** GÜL******

87,30697

2. YEDEK

ÇAĞRILDI

NOT:

Yedek sırasında feragat edenler listeden çıkarılmıştır.