4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 4. GRUP YEDEKTEN ÇAĞRILANLARIN EVRAK TESLİMİ VE GÖREVE BAŞLAMASI HAKKINDA DUYURU (05.08.2022-12.08.2022)

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 Tarihli Resmi Gazete ’de 26566 sayı ile yayımlanan esasların Ek-2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere 4/B Sözleşmeli Personel pozisyonlarına müracaatlar alınmış olup, asıl adaylardan başvuruda bulunmayanların yerine aşağıdaki listede adı ve soyadı belirtilen yedek adayların çağrılması uygun görülmüştür.

 Yerleştirilen adayların 12 Ağustos 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıda yazılı belgelerle birlikte, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru evraklarını teslim edenler, yapılacak Arşiv Araştırması neticesinde göreve başlatılacaktır. Belirtilen süre içerisinde atanma hakkı kazanan adayların atanma başvurusu yapmaması, feragat etmesi veya ilgilinin aranan şartları taşımadığının sonradan tespit edilmesi halinde yerlerine yedekleri sırasıyla çağrılacaktır. Yedekten çağrılacakların listesi periyodlar halinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından http://personel.dab.firat.edu.tr ve https://personelilan.firat.edu.tr/ online başvuru adresinden ilan edilecek, ilgililere elektronik ortamda (e-mail/sms) bilgilendirme yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olduğundan ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. 05.08.2022

 

İSTENEN BELGELER:

1- Başvuru Formu (İndirmek için tıklayınız)

2- Mezuniyet Belgesi (e-devlet üzerinden indirilen belge veya diplomanın onaylı sureti teslim edilecektir. Yurtdışı mezuniyeti olanlar Sağlık Bakanlığı onaylı diplomayı fotokopisiyle birlikte yanında bulunduracaktır.)

3- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastanelerinden alınacaktır

4- 1 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 

5- 2 Adet Fotoğraf  (Kılık-Kıyafet Yönetmeliğine uygun ve son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)

6- SGK Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden “barkodlu belge oluştur” kısmından oluşturulan belgenin son sayfasında; staj yapılan ve/veya çalışılan birimlerin isim listesinin bulunduğu veriler de yer alacaktır.)

7- Mal Bildirim Beyannamesi  (Arkalı – önlü çıktı alındıktan sonra el yazısı ile doldurulacaktır.)

8- Erkek Adaylar İçin Askerlik Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belge de getirilebilir.)

9- Adli Sicil Belgesi  (e-devlet üzerinden alınan belge.)

10- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (İndirmek için tıklayınız)

11- 2020 KPSS Sonuç Belgesi (ÖSYM’den alınan belge.)

12- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 nüsha) (İndirmek için tıklayınız.)(Form bilgisayar ortamında doldurulup, 3 nüsha çıktı alındıktan sonra belirtilen bölüme fotoğraf yapıştırılarak, tüm nüshalar imzalanacaktır. Ayrıca formun Excel formatında doldurulmuş imzasız hali elektronik ortamda personelilan@firat.edu.tr e-mail adresine gönderilecektir.) 

 

F.Ü. 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 4. GRUP YEDEKTEN ÇAĞRILANLAR LİSTESİ

Sıra

POZİSYON

TC KİMLİK NO

ADI SOYADI

PUAN

SONUÇ DURUM

AÇIKLAMA

 

1

1. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRE/LİSANS

383******22

GÜL****  DİL***

69,27036

4. Yedek

ÇAĞRILDI

 

2

7-DESTEK PERSONELİ/TEMİZLİK HİZMETLERİ) REKTÖRLÜK BİRİMLERİ

112******50

ÖZG***  SAM*****

78,90002

19. Yedek

ÇAĞRILDI

 

3

7-DESTEK PERSONELİ/TEMİZLİK HİZMETLERİ) REKTÖRLÜK BİRİMLERİ

344******44

SEL****  KAÇ****

78,82369

21. Yedek

ÇAĞRILDI

 

4

7-DESTEK PERSONELİ/TEMİZLİK HİZMETLERİ) REKTÖRLÜK BİRİMLERİ

119******50

YAŞ***  TOP****

78,75951

22. Yedek

ÇAĞRILDI