4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI SONUÇLARI (EVRAK TESLİM TARİHLERİ 13.06.2022-27.06.2022)

DESTEK PERSONELİ/TEMİZLİK HİZMETLERİ

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 9. GRUP YEDEKTEN ÇAĞRILANLARIN EVRAK TESLİMİ VE GÖREVE BAŞLAMASI HAKKINDA DUYURU (08.12.2022-15.12.2022)
-Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak,
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
-İhtiyaç halinde Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

SAĞLIK TEKNİKERİ/DİŞ PROTEZ

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI SONUÇLARI (EVRAK TESLİM TARİHLERİ 13.06.2022-27.06.2022)
Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

HEMŞİRE/LİSANS

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI SONUÇLARI DİŞ HEK.FAK.(EVRAK TESLİM TARİHLERİ 13.06.2022-27.06.2022)
Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.

DESTEK PERSONELİ/TEMİZLİK HİZMETLERİ

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI SONUÇLARI (EVRAK TESLİM TARİHLERİ 13.06.2022-27.06.2022)
-Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak,
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
-İhtiyaç halinde Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

DESTEK PERSONELİ/HASTA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI SONUÇLARI (EVRAK TESLİM TARİHLERİ 13.06.2022-27.06.2022)
-Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı veya sağlık bakım teknisyenliği dallarının birinden mezun olmak,
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
-Vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,
- Belgelendirmek kaydıyla Hastanelerin hasta bakımı ve temizliği hizmetleri alanında en az 1 (bir) yıl deneyimi bulunmak,

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ / LİSE VE DENGİ

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI SONUÇLARI (EVRAK TESLİM TARİHLERİ 13.06.2022-27.06.2022)
-Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,
-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,
-Erkekler için en az 170 cm, kadınlar için en az 165 cm üzerinde boya sahip olmak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10 dan az / fazla olmamak,
-Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
-İhtiyaç halinde Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,