4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI YERLEŞTİRME SONUÇLARI (EVRAK TESLİM TARİHLERİ 26.03.2021-09.04.2021) / SAĞLIK TEKNİKERİ/RADYOLOJİ

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 Tarihli Resmi Gazete ’de 26566 sayı ile yayımlanan esasların Ek-2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesi ve Deneysel Araştırmalar Merkezinde istihdam edilmek üzere 4/B Sözleşmeli Sağlık Personeli pozisyonlarına müracaatlar alınmış olup, asıl ve yedek adaylar ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan Eczacıların listesi çıkarılmıştır.

               Yerleştirilen adayların 09 Nisan 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıda yazılı belgelerle birlikte, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru evraklarını teslim edenler sözleşmeleri yapılarak hemen göreve başlatılacaktır. Belirtilen süre içerisinde atanma hakkı kazanan adayların atanma başvurusu yapmaması, feragat etmesi veya ilgilinin aranan şartları taşımadığının sonradan tespit edilmesi halinde yerlerine yedekleri sırasıyla çağrılacaktır. Yedekten çağrılacakların listesi periyodlar halinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından (http://personel.db.firat.edu.tr) ilan edilecek, ilgililere elektronik ortamda (e-mail/telefon) bilgilendirme yapılacaktır.

Not 1: Eczacı pozisyonuna başvuran adayların sözlü sınavı 02.04.2021 tarihinde saat 10.00’da Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik toplantı salonunda yapılacak olup sınav sonucu https://personelilan.firat.edu.tr adresinden yayımlanacaktır.

Not 2: İlanımız gereği sistemde başvurularını tamamlamayanların başvuruları geçersiz sayılmıştır.

Not 3: Listede asil veya yedek olarak sıralamaya giren adaylardan sonuçlar ilan edildikten sonra herhangi bir sebeple başvurularından feragat etmek isteyenler, e-devlet şifreleri ile sisteme girip “Feragat Ediyorum” tuşuna basarak başvurusundan feragat edebilecektir. (Yapılan feragat işlemi geri alınamaz.)

Not 4: Hizmet Belgesi-Mesleki Deneyim Belgesi istenen şartlı kadrolara başvuran adaylardan yerleşmeye hak kazananlar, ilanda belirtilen şartları taşıdığını gösterir belgelerin Başhekim, Başhekim Yrd., Hastane Md. gibi imzaya yetkili makamlardan alınan onaylı asıllarını teslim edecektir. Beyan ettikleri durumlarını resmi belge ile kanıtlayamayan adaylar ile sözleşme yapılmayacak yerlerine yedekleri çağrılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olduğundan ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

İSTENEN BELGELER:

1- Başvuru Formu (İndirmek için tıklayınız)

2- Başvuru Dilekçesi (İndirmek için tıklayınız)

3- Mezuniyet Belgesi (e-devlet üzerinden indirilen belge veya diplomanın onaylı sureti teslim edilecektir. Yurtdışı mezuniyeti olanlar Sağlık Bakanlığı onaylı diplomayı fotokopisiyle birlikte yanında bulunduracaktır.)

4- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastanelerinden alınacaktır.)

5- 2 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 

6- 2 Adet Fotoğraf  (Kılık-Kıyafet Yönetmeliğine uygun ve son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)

7- SGK Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden “barkodlu belge oluştur” kısmından oluşturulan belgenin son sayfasında; staj yapılan ve/veya çalışılan birimlerin isim listesinin bulunduğu veriler de yer alacaktır.)

8- Mal Bildirim Beyannamesi  (Arkalı – önlü çıktı alındıktan sonra el yazısı ile doldurulacaktır.)

9- Erkek Adaylar İçin Askerlik Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belge de getirilebilir.)

10- Adli Sicil Belgesi  (e-devlet üzerinden alınan belge.)

11- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (İndirmek için tıklayınız)

12- 2020 KPSS Sonuç Belgesi (ÖSYM’den alınan belge)

13- Hizmet Belgesi-Mesleki Deneyim Belgesi-Kurs Belgesi-Sertifika (Şartlı kadrolara başvuran adaylardan yerleşmeye hak kazananlar ilanda belirtilen şartları taşıdığını gösteren belgelerin onaylı asıllarını teslim edecektir. )