4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI YERLEŞTİRME SONUÇLARI (EVRAK TESLİM TARİHLERİ 22.08.2023-05.09.2023) / DESTEK PERSONELİ/AŞÇI

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 Tarihli Resmi Gazete’de 26566 sayı ile yayımlanan esasların Ek-2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere 4/B Sözleşmeli Personel pozisyonlarına 03.08.2023-17.08.2023 tarihleri arasında müracaatlar alınmış olup, asıl ve yedek adayların listesi çıkarılmıştır.

            Yerleştirilen adayların 22.08.2023-05.09.2023 tarihleri arasında aşağıda yazılı belgelerle birlikte, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru evraklarını teslim edenler yapılacak arşiv araştırmasını müteakip, sözleşmeleri yapılarak göreve başlatılacaktır. Belirtilen süre içerisinde atanma hakkı kazanan adayların atanma başvurusu yapmaması, feragat etmesi veya ilgilinin aranan şartları taşımadığının sonradan tespit edilmesi halinde yerlerine yedekleri sırasıyla çağrılacaktır. Yedekten çağrılacakların listesi Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından (http://personel.dab.firat.edu.tr/) ve (http://personelilan.firat.edu.tr) online başvuru ekranından ilan edilerek e-mail veya sms yoluyla ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Not 1: İlanımız gereği sistemde başvurularını tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılmıştır.

Not 2: Listede asil veya yedek olarak sıralamaya giren adaylardan sonuçlar ilan edildikten sonra herhangi bir sebeple başvurularından feragat etmek isteyenler, e-devlet şifreleri ile sisteme girip “Feragat Ediyorum” tuşuna basarak başvurusundan feragat edebilecektir. (Yapılan feragat işlemi geri alınamayacaktır.)

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olduğundan ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. 22.08.2023

İSTENEN BELGELER:

1- Başvuru Formu (İndirmek için tıklayınız)

2- Mezuniyet Belgesi (e-devlet üzerinden indirilen belge veya diplomanın onaylı sureti teslim edilecektir. Yurtdışı mezuniyeti olanlar Sağlık Bakanlığı onaylı diplomayı fotokopisiyle birlikte yanında bulunduracaktır.)

3- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastanelerinden alınacaktır.)

4- 1 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 

5- 2 Adet Fotoğraf  (Kılık-Kıyafet Yönetmeliğine uygun ve son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)

6- SGK Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden “barkodlu belge oluştur” kısmından oluşturulan belgenin son sayfasında; staj yapılan ve/veya çalışılan birimlerin isim listesinin bulunduğu veriler de yer alacaktır.)

7- Mal Bildirim Beyannamesi  (beyanname 2 sayfa olup tek sayfa olarak (arkalı – önlü) çıktı alındıktan sonra el yazısı ile doldurulacaktır.)

8- Erkek Adaylar İçin Askerlik Belgesi (Tecilli olan adaylar e-devlet üzerinden alınan belgeyi, askerliğini yapmış olanlar adaylar ise askerlik sürelerini gösteren terhis belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.)

9- Adli Sicil Belgesi  (e-devlet üzerinden alınan belge.)

10- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (İndirmek için tıklayınız)

11- 2022 KPSS Sonuç Belgesi (ÖSYM’den alınan belge.)

12- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 nüsha) (İndirmek için tıklayınız.)(Form bilgisayar ortamında doldurulacaktır (el yazısı ile doldurulmayacak ve fotoğraf yapıştırılmayacaktır.),  excel ortamında doldurulan formun 3 nüsha çıktısı alınacaktır. Evrak teslimine gelinmeden önce; Doldurulan bu formun excel hali (imzasız ve fotoğrafsız hali) personelilan@firat.edu.tr e-mail adresine gönderilecektir.